Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Klimaændringerne vil skade verdens fødevareproduktion

1. maj 2005

Meget tyder på, at den globale opvarmning vil skade verdens fødevareproduktion langt mere end før antaget.

Denne dystre forudsigelse blev præsenteret på et møde afholdt af the Royal Society i London af en afgrødeforsker fra University of Illinois i USA, Steve Long. Han sagde bl.a. “Det er nødvendigt, at vi alvorligt efterprøver vores forudsigelser vedrørende den globale fødevareproduktion. Produktionen vil sandsynligvis blive langt lavere end tidligere antaget.”

De fleste forskere antager, at højere temperaturer og tørke vil sænke afgrødeudbytterne mange steder i de kommende årtier; men samtidig vil den højere CO2-koncentration øge planternes fotosyntese og på den måde modvirke de negetive effekter af den globale opvarmning og måske endda overgå dem med højere udbytter til følge.

Men ifølge Long er dette en farlig illusion, som baserer sig på testresultater fra små lukkede prøvekamre og små drivhuse, hvilket man ved giver usikre resultater. Istedet tog Long udgangspunkt i fire undersøgelser i USA, Kina og Japan, hvor man har testet planter under åben himmel. Ved hjælp af rør har man så øget CO2-koncentrationen umiddelbart rundt om planterne. I alle fire forsøg viste det sig, at gødningseffekten af det højere CO2-niveau kun var halvt så stor som i laboratorieforsøgene.

I nogle af fri-luft eksperimenterne tilføjede Long yderligere et højere ozonniveau på linie med, hvad der forventes for USA, Kina, Indien og meget af Mellemøsten i 2050. Det højere ozonniveau fik selv med den højere CO2-koncentration udbytterne til at falde med mellem 10 og 15 procent. Dette betyder, at fødevareproduktionen i f.eks. Kina kan komme til at falde i stedet for at stige, som man hidtil har antaget.

Hertil kommer, at tropiske lande som Indien risikerer perioder med super-høje temperaturer, dvs. godt over 40 grader celsius. Hvis dette sker i afgrødernes blomstringsperiode, vil det fuldstændigt kunne ødelægge dem.
 

Kilde:

New Scientist, 26. april 2005
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a