Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Flere og længere hedebølger i dette århundrede

31. august 2004

Hedebølger i de 21. århundrede vil blive mere intense, hyppigere og vare længere. Det konkluderer amerikanske forskere på grundlag af data, som viser, et hedebølger falder sammen med et atmosfærisk cirkulationsmønster, som forstærkes af udledningerne af drivhusgasser til atmosfæren.

I en artikel i det videnskabelige tidsskrift Science skriver forskere fra National Center for Atmospheric Research (NCAR) i USA, at voldsomme hedebølger vil ramme specielt Middelhavsområdet samt de sydlige og vestlige dele af USA, efterhånden cirkulationsmønstret bliver uddybet.Også dele af Frankrig, Tyskland og Balkan vil blive mere udsat for hedebølger. Forskerne har lavet modellen af de fremtidige hedebølgesituationer på grundlag af hedebølgerne i Chicago i 1995 og i Frankrig i 2003, hvor henholdsvis over 700 og omkring 15.000 mennesker døde som en direkte følge af hedebølgerne.
 

Kilde:

BBC News, 12. august 2004
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a